Undlad venligst at parkere din cykel eller din barnevogn uden for de anviste steder, dvs. én af de to cykelrum, cykelstativerne ved gavlene og barnevognsrummet. 

Undlad venligst at henstille cykler op af vinduerne ved gavlene, og så vidt det er muligt, at henstille cykler omkring tørrestativet, da dette bliver brugt flittigt. 

Når du skal ind og ud af cykelrummet eller barnevognsrummet, brug da altid haspen ved døren, således at døren ikke påkøres når du skal ind eller ud.