Som hovedparten af alle andelsboligforeningen og ejerforeninger har vi naturligvis tegnet en såkaldt erhvervsforsikring. Denne erhvervsforsikring dækker alle skader på ejendommens ”skal”, dvs. murværket, taget, vinduerne, gulvene, lofterne, de tekniske installationer mv.

Alt hvad der derimod "bliver bragt ind i huset", dvs. hvad huset ikke er "født med" såsom f.eks. effekter den enkelte beboer har opmagasineret i sit kælderrum, er derimod ikke dækket af andelsboligforeningens forsikring.

Skader på disse effekter skal dækkes af den enkelte beboers indboforsikring.

Har du ikke allerede tegnet en indboforsikring, er det således en meget god idé at få tegnet en sådan forsikring, idet ejendommens erhvervsforsikring som sagt ikke dækker sådanne skader. Også selvom skaden er forvoldt af forhold som vedrører ejendommen.