Ejendommens fællesarealer er brandvej og redningskøretøjer skal til enhver tid kunne komme frem.

Vi skal derfor her præcisere hvilken procedure der følges såfremt en bil holder ulovligt parkeret på ejendommens fællesarealer.

Parkeres en bil på ejendommens fællesarealer, vil der fremover ikke længere blive sat en seddel i bilens forrude med en høflig anmodning om ikke at parkere på ejendommens fællesarealer.

I stedet vil der blive ringet til Københavns Politi, der herefter vil forsøge at komme i kontakt med bilens ejer og anmode denne om at flytte sin bil.

Lykkes det ikke for Københavns Politi at komme i kontakt med bilens ejer, eller vil bilens ejer ikke flytte sin bil, vil Falck blive bedt om at fjerne bilen.

Udgifterne til bortkørsel af bilen, ca. kr. 3.000,-, vil blive opkrævet hos bilens ejer og skal betales før bilen bliver udleveret til ejeren igen.

Af- og pålæsning af kort varighed er stadig tilladt, men parkeres bilen i mere end 15 minutter, vil ovennævnte procedure blive indledt.

Under ejendommens fællesarealer hører vejen rundt i gården samt arealet bag nr. 12 og 14.

Parkeringsforbuddet gælder ikke kun ejendommens beboere, men også gæster til ejendommen. Har man besøg af gæster, spørg derfor lige jeres gæster hvor de holder parkeret, og bed dem om at flytte bilen hvis de holder ulovligt parkeret.