For at begrænse unødigt vandspild og for at holde vores udgifter til vand på et så lavt niveau som muligt, tilbyder vi alle ”frit lejde” hvis man har et løbende toilet eller en dryppende vandhane.

Så derfor; for vores alles skyld og miljøets: Hold løbende øje med jeres toiletter og vandhaner, og henvend jer straks, hvis I konstaterer et problem.

Netop kampen mod unødigt vandspild nytter faktisk noget. Således har vores vandforbrug de senere år været stødt nedadgående. Den seneste årsopgørelse viste atter en pæn besparelse i vandforbruget, så lad os sammen fortsætte denne positive udvikling.