I forbindelse med renovering af en lejlighed opstår der ofte en masse byggeaffald.

Med byggeaffald menes bl.a. nedtagne køkkenelementer, brædder, plader og lister, fliser, mørtel, sanitet (håndvaske, toiletter og lignende) mv.

Disse ting må IKKE henstilles i storskraldsrummet eller affaldsskuret, men skal køres på genbrugspladsen for egen regning.

Vælger man alligevel at henstille byggeaffald i storskraldsrummet eller affaldsskuret, vil byggeaffaldet bliver kørt på genbrugspladsen og regningen herfor vil blive opkrævet hos den pågældende beboer, incl. arbejdsløn til viceværten.