Rigtig mange andelshavere tror, at når man bor i en andelsbolig, så svarer det stort set til at bo til leje, og at man derfor blot kan skrive en mail eller ringe til foreningens vicevært/bestyrelse, når der er ting som ikke længere fungerer i ens bolig. Så kommer viceværten/bestyrelsen straks og ordner problemet uden omkostninger for den enkelte beboer.

Dette er ikke korrekt og en helt forkert opfattelse!

Som andelshaver i en andelsboligforening, har man selv ansvaret for en lang række vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inde i ens bolig. Præcis som det er tilfældet, hvis man ejer en ejerlejlighed.

Jf. § 10 i vores vedtægter, påhviler al vedligeholdelse inde i boligen andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, radiatorer og rør til disse, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, f.eks. udskiftning af gulve, køkkenborde og termostatventiler til radiatorer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Med andre ord. Foreningen har udelukkende ansvaret for følgende vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inde i den enkelte andelshavers bolig:

  • Alle lodrette forsyningsrør og faldstammer
  • Radiatorer og lodrette forsyningsrør til disse
  • Udvendige døre og vinduer (Kun for så vidt angår fornyelse)
  • El-stikledninger frem til boligens el-tavle

Herudover har vi i en årrække, helt ekstraordinært, tilbudt ”frit lejde” for så vidt angår løbende toiletter og vandhaner (kun udskiftning af pakninger) således at vi undgår vandspild.

 Alle andre vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i den enkelte beboers bolig har foreningen intet at gøre med. Heraf kan vi bl.a. nævne:

  • Alle vandrette forsyningsrør og afløbsinstallationer
  • Ballofixer og ventiler på forsyningsrør og radiatorer
  • Termostater og varmemålere på radiatorer
  • Boligens el-installationer
  • Udvendige døre og vinduer (Den løbende vedligeholdelse heraf = årlig smøring og justering)

 Vi håber, at vi med dette lille indlæg har skabt klarhed over hvem der betaler for hvad, således at der ikke længere er behov for at svare på mails fra beboere, som ønsker vi skal betale for diverse vedligeholdelses- og forbedringsarbejder inde i boligen, som reelt hører under andelshaverens eget ansvar, jvf. ovenfor.