Ejendommens affaldsskur er placeret for enden at gården/haven ud mod Aurikelvej.

Dette skur indeholder en lang række affaldscontainere. Over hver container hænger der et skilt med en anvisning som tydeligt viser hvilket slags affald der må smides i containeren.

P.t. har vi containere til madaffald, almindeligt rest husholdningsaffald, metal, plast, pap, glas og aviser/papir.

Farligt affald, såsom batterier, el-sparepærer, maling og andre kemikalier, skal placeres i det høje metalskab i affaldsskuret.

I gavlen af affaldsskuret er der indgang til storskraldsrummet. Dette rum er udelukkende beregnet til storskrald, dvs. alt affald som der ikke er plads til i én af de førnævnte affaldscontainere.

Metal, pap, brandbart træ mv. der passer ned i én af de førnævnte affaldscontainere og hvor låget efterfølgende kan lukkes, skal således placeres her og må ikke placeres i storskraldsrummet.

I storskraldsrummet er der ligeledes placeret en affaldscontainer til mindre elektronikaffald, såsom gamle mobiltelefoner, lamper, kabler mv. Tungere ting som gamle køleskabe, opvaskemaskiner mv. skal placeres ved siden af affaldscontaineren til elektronikaffald.

OBS! Storskraldsrummet må ikke benyttes til henstilling af byggeaffald fra renovering af ens lejlighed. Med byggeaffald menes bl.a. nedtagne køkkenelementer, brædder, plader og lister, fliser, mørtel, sanitet (håndvaske, toiletter og lignende) mv. Disse ting skal køres på genbrugspladsen for egen regning.

Husk til stadighed at have fokus på at Jeres affald bliver sorteret korrekt, idet vi ellers bliver pålagt bøder af Frederiksberg Kommune.

Nedenfor gentages Frederiksberg Kommune´s simple anvisninger: 

  • Madaffald placeres i spandene til madaffald.
  • Alm. rest husholdningsaffald placeres i containerne til husholdningsaffald.
  • Farligt affald, såsom batterier, el-sparepærer, maling og andre kemikalier, placeres i det høje metalskab i affaldsskuret.
  • Tomme flasker og glas placeres i glascontaineren i affaldskuret.
  • Metal, plast og pap placeres i de forskellige containere til dette.
  • Storskrald placeres i storskraldsrummet. (Dog ikke byggeaffald, jf. ovenstående afsnit)
  • Elektronikaffald placeres i containeren i storskraldsrummet. 

Inden papkasser smides ud, fold da venligst disse sammen således at der er plads til mere i containeren.

Pizzabakker skal ikke smides i containeren til pap men derimod i alm. husholdningsaffald.