Det er STRENGT FORBUDT at henstille ting på hovedtrapper og bagtrappe, da disse er flugtveje i tilfælde af brand eller lignende. Det gælder også ting, som monteres på ydersiden af køkkendøre eller på væggene i trappeopgangene.

Foreningen kan på ingen måde give dispensation til at opbevare barnevogne, børnecykler el. lign. i trappeopgangene, lige så vel som foreningen ikke kan give dispensation til, at du ikke behøver at overholde fartgrænser på vejene.

Barnevogne, klapvogne henvises til barnevognsrummet.