Er dit badeværelse ordentligt vådrumssikret?

Selv mindre utætheder i badeværelset kan føre til alvorlige fugt- eller vandskader, som kan være kostbare at udbedre for dig og foreningen. Blot den mindste utæthed i samlinger, vægge og især gulve gør det muligt for vandet at trænge ud i de omgivende bygningskonstruktioner, hvor fugt hurtigt kan anrette stor skade.

Derfor stiller loven strenge krav til vådrumssikring - både til materialer og konstruktioner i badeværelser og til arbejdets udførelse. Det gælder især i brusenichen og rundt om badekar og håndvask, hvor vandpåvirkningen er størst.

Dit ansvar at vedligeholde din lejlighed

Du er som andelshaver ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse af din lejlighed, herunder at dit badeværelse er ordentligt vådrumssikret - og forbliver med at være det.

Regler for vådrum i bygningsreglementet m.v.

Ved etablering eller ombygning af badeværelse skal regler fra byggeloven overholdes. De er bl.a. præciseret i bygningsreglementet BR10 og SBi Ansvisning 200 Vådrum. Reglerne for vådrum bliver jævnligt strammet op, og anvisninger ændres løbende, så du må selv tjekke med din håndværker at gældende regler følges.

Læs om love og regler for badeværelser på bolius.dk: Love og regler om badeværelser

Godt at vide inden du går i gang

Indret dit badeværelse så du undgår fugt- og vandskader:

Tag altid en fagmand med på råd, når det gælder vådrum - sæt dig ind i reglerne for vådrum, før du går i gang med at få ordnet dit badeværelse. Tag en fagmand med på råd, så du er sikker på ikke at lave konstruktioner, der senere kan koste dig dyrt.

Forskellen på vådrum og vådzone - et badeværelse er ifølge bygningsreglementet et vådrum, som består af en vådzone – de overflader i rummet, der jævnligt udsættes for vand – og en fugtig zone, som udgør den resterende overflade. I små badeværelser er alle vægge vådzone. Det gælder i rum, hvor gulvarealet er mindre end 3,25 m2, og i rum, som er mindre end 1,3 m brede. I så små rum er det svært at undgå at sprøjte vand på væggene.

Underlaget skal være fuldstændig vandtæt - underlaget i vådzonen, som fliser eller anden beklædning skal monteres på, skal være fuldstændigt vandtæt. Det kan fx opnås ved, at der lægger en vådrumsmembran på underlaget før fliser og anden beklædning sættes op.

Vådzonen i badeværelset omfatter:

* Gulvet i hele rummet

* De nederste 10 cm af alle vægge

* Vægge omkring badekar og håndvask med brusearmatur

* Vægge i og omkring bruseniche

Samlingen mellem gulvbelægningen og væggen skal også være fuldstændig vandtæt. Det gælder også rundt om faldstammen, vandrør, afløb m.v. Og sørg for at det er til at komme til de tekniske installationer, så de nemt kan repareres, hvis der opstår en skade. Dette er blot nogle af de ting, som du skal være opmærksom på.

Husk haner/ballofix på dine rør

Husk at få sat haner/ballofix'ere på dine vandrør. Det anbefales af VVS-fagfolk at alle lejligheder har haner/ballofix'ere i både badeværelse og køkken. På den måde undgår vi at skulle slukke for hovedhanen hver gang der er VVS besøg i en lejlighed og derved får spredt snavs til vandhaner og blandingsbatterier.

Husk at anmelde renovering af bad til kommunen

Du skal indsende en anmeldelse ved større renoveringsarbejder af dit badeværelset. Flytter du vægge, udvider badeværelset, sænker loftet, flytter eller installerer nyt bruseafsnit eller flytter toilettet - altså ændringer, som medfører større ændringer i afløbsinstallationerne - skal du anmelde byggeriet.

Husk fuldmagt fra bestyrelsen

Du skal  sikre dig en fuldmagt fra bestyrelsen i vores andelsboligforening, og det er en god idé at orientere om større projekter på forhånd. Flytning af håndvask og udskiftning af flisebeklædning på væggene og lignende mindre ændringer kan du foretage uden anmeldelse, blot arbejdet lever op til kravene i SBi Anvisning 200.

Hvad må du selv udføre på badeværelset?

Undersøg hvad du selv må udføre i badeværelset før du går i gang. En stor del af det arbejde, der skal udføres, skal ifølge loven udføres af autoriserede håndværkere. Du har normalt både brug for en autoriserede vvs-installatører og en autoriseret elinstallatør, når du laver badeværelse.

Læs om love og regler for badeværelser på bolius.dk: Love og regler om badeværelser

Meld boligændringer til BBR-registret

Du skal melde alle ændringer i din bolig Bygnings- og Boligregistret (BBR) i din kommunen - også selvom byggearbejdet kan opføres uden tilladelse og uden anmeldelse. Det er ifølge BBR-loven ejerens ansvar at det sker - altså dig.