Barnevognsrummet og kældergangene er ikke et ekstra pulterrum for den enkelte beboer som kan benyttes til opbevaring af personlige genstande som man lige ønsker det.

Undlad derfor at henstille ting som f.eks. legetøj, bolde, kælke, løbehjul, møbler, grill mv. i barnevognsrummet og i kældergange.

Vælger beboeren at se bort fra dette forbud, har viceværten fået besked på løbende at fjerne alle de genstande som ikke hører hjemme i henholdsvis barnevognsrummet og i kældergangene.