Som det fremgår af vores vedtægter, er det tilladt at installere vaskemaskine og/eller opvaskemaskine i sin lejlighed. Dog skal dette altid meddeles bestyrelsen inden de opsættes.

Sørg altid for, at vaskemaskinen og/eller opvaskemaskinen installeres på en måde, således at vibrationer og lyde fra maskinen ikke er til gene for din nabo eller underbo.