Vores hovedtrapper bliver vasket én gang om ugen, nemlig hver torsdag.

For at vores trapper altid fremstår rene og pæne, vil vi lige gøre opmærksom på, at det naturligvis er den enkelte beboers pligt selv at gøre rent efter sig, hvis man f.eks. har tabt ét eller andet på trappen eller har haft besøg af håndværkere der har svinet på trappen.