Som andelshaver har du pligt til at sørge for den indvendige vedligeholdelse af din lejlighed. Det gælder også vedligeholdelse af forandringer, som en tidligere andelshaver har foretaget - også selv om du har overtaget forandringerne uden at betale for dem samt den indvendige vedligeholdelse af vinduerne og altandørene.

Det er særlig vigtig, at du sørger for at dine el-installationer er i orden og sikre dig mod fugt- og vandskader i dit bad og køkken. Brand- og vandskader kan blive en meget dyr for dig og have store konsekvenser andre berørte beboere i vores ejendom.

Det er vigtigt, at du opfylder denne vedligeholdelsespligt - både for din egen skyld, men også for at sikre, at der ikke opstår skader på vores fælles ejendom. 

Det skal understreges, at det ikke er tilladt at ændre farven på hoved- og køkkendøres yderside. Andre ændringer, som forandrer husets fremtoning på trapperne, samt ud mod gade og gård er heller ikke tilladt.

Forandringer

Som andelshaver har du ret til at foretage forandringer i din lejlighed. Du skal blot huske at anmelde forandringer skriftligt til administrator og bestyrelsen senest 5 uger, inden du går i gang. Og du skal selvfølgelig til enhver tid overholde bygningsreglementet.

Hvis bestyrelsen vurderer, at den ansøgte forandring vil medføre væsentlige gener for de øvrige andelshavere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 3 uger efter anmeldelsen. Og i så fald skal iværksættelse af forandringen udskydes, til der er opnået enighed, eller til det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

Byggetilladelse

I de tilfælde hvor der kræves byggetilladelse, skal bestyrelsen først give en fuldmagt, således at du kan ansøge om byggetilladelse. Skriv en mail eller udfyld kontaktformularen, så sender bestyrelsen fuldmagten til dig. Husk at beskriv nøje hvad du ønsker at søge byggetilladelse til. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggetilladelsen er givet.

Når arbejdet er afsluttet, skal du desuden sende en kopi af færdigmeldingen og myndighedernes endelige godkendelser (ibrugtagningstilladelse, installationstilladelse o.lign., hvis disse udstedes) til administrator og bestyrelsen.

Sørg for at have dokumentationen på plads

Bestyrelsen er i forbindelse med enkelte overdragelsesforretninger stødt på sager, hvor fraflyttede andelshavere har ombygget lejligheder uden kommunal godkendelse. Og sagerne er altid endt med, at disse ombygninger og eventuelle følgeskader er blevet retableret for de fraflyttedes regning.

Med andre ord; husk, at det er dig som andelshaver, der har ansvaret for at dokumentere din ombygning.

Husk også at gemme regninger og kvitteringer for afholdte udgifter, hvis du ønsker at få dine forandringer værdisat i forbindelse med et salg.