Bestyrelsen modtager med jævne mellemrum klager fra beboere over andre beboeres adfærd.

Som bestyrelse er det ret nedslående at skulle bruge tid på disse ”småting”, idet det jo oftest blot er en (u)vane hos den enkelte beboer, som de ikke selv tænker over.

Vi har i fællesskab vedtaget nogle ”færdselsregler” om hvordan man bør agere; vores husorden, men i bund og grund handler det jo bare om at tænke sig om og vise hensyn til hinanden.

Nedenfor gengives nogle gode råd til hvordan vi bl.a. undgår unødvendige tvister i vores meget lydte ejendom. På forhånd tak fordi du viser hensyn.

 • Undlad højt musik og højlydt snak i lejlighederne efter kl. 22 på hverdage og kl. 24 i weekenderne. 
 • Sæt en seddel på opslagstavlen hvis du skal holde fest. 
 • I stedet for at smække entrédøren i ind til din lejlighed, brug da i stedet din nøgle når du lukker din entrédør fra udvendig side (altså lås dig selv ud af din lejlighed) og brug vrideren på indvendig side af entrédøren når du lukker din entrédør fra indvendig side. Mangler din entrédør støddæmpende gummilister, kan du med fordel få sat disse op, så din entrédør ikke smækker i ”træ mod træ”. Tænk venligst over ovennævnte simple ting, så vi alle undgår at skulle høre på højlydte brag flere gange om dagen når en beboer går ind eller ud af sin lejlighed. 
 • Undlad at gå rundt i din lejlighed i sko med hård bund, og undlad at trække dine møbler hen over gulvet, idet dette som regel kan høres hos din underbo eller din nabo. Mangler dine møbler gummidutter under benene, så skynd dig og få dem monteret på dine møbler.  
 • Gå stille og roligt op/ned af hovedtrapperne og undlad at tale højlydt inde i opgangene. Med andre ord. Lad vær med at løbe op/ned af hovedtrappen og vent med at tale sammen til I er ude af opgangen. 
 • Hold trapper fri for skrammel – det er flugtvej i tilfælde af brand. 
 • Undlad at ryge på såvel hovedtrapper som bagtrappe. 
 • Affald må ikke smides på fællesarealerne, herunder cigaretskod som i stigende grad er et problem. 
 • Hunde skal til enhver tid holdes i snor, så længe hunden befinder sig på ejendommens fællesareal. Under fællesareal hører trappeopgangene, gården og haven. Hunde må ikke være i vaskekælderen. 
 • Evt. uheld med hundeefterladenskaber skal samles op af hundeejeren. 
 • Cykel- og barnevognsparkering må udelukkende ske på de anviste steder. Dvs. cykelstativerne, cykelrummet og barnevognsrummet. 
 • Opgangsdørene skal altid holdes lukket. Har du håndværkere på besøg, så instruér dem venligst i, at opgangsdøren holdes lukket og giv dem i stedet for en nøgle til opgangsdøren. 
 • Vejen rundt i gården er en brandvej og redningskøretøjer skal til enhver tid kunne komme frem. Der er således total parkering forbudt i gården. Dette gælder også håndværkere der er på besøg. 
 • Når man er færdig med at benytte gården/haven, er det naturligt at man rydder op efter sig og bringer området tilbage til sædvanlig standard. 
 • Hovedtrapperne bliver vasket én gang om ugen. For at vores trapper altid fremstår rene og pæne, skal vi dog gøre opmærksom på, at det er den enkelte beboers pligt at rengøre efter sig selv, hvis man f.eks har spildt ét eller andet på trappen eller har haft besøg af håndværkere der har svinet på trappen.