Ventelister

Ledige andele i A/B Aurikelgaarden tilbydes i prioriteret rækkefølge:

 

1.    Eksisterende andelshavere (intern venteliste)

2.    Personer indtegnet på den eksterne venteliste (anbefalet venteliste)

3.    Personer indtegnet på den åbne venteliste (ekstern venteliste)

 

Hvis der ikke er købere blandt eksisterende andelshavere eller på nogen af ventelisterne, må den fraflyttende andelshaver selv finde en køber - eventuelt ved hjælp af en ejendomsmægler.

 

Intern venteliste

Ledige andele tilbydes i første omgang eksisterende andelshavere, som ønsker at købe en anden andel i ejendommen. Det kan både være med henblik på sammenlægning eller med henblik på at "bytte" den nuværende andel ud med en anden.

 

Anbefalet venteliste

På den eksterne venteliste kan nuværende andelshavere indstille personer, som ikke allerede er medlemmer af foreningen. Der kan indstilles 3 personer pr. andel.

Hvis du som andelshaver har indstillet en person, som ikke ønsker at være skrevet op længere, kan du bytte ham/hende ud med en anden person. Du skal dog være opmærksom på, at den nye person rykkes bagerst på ventelisten.

Det koster årligt kr. 200,- at stå på vores anbefalet venteliste.

 

Ekstern venteliste

Her kan alle øvrige personer bliver skrevet op til en andelsbolig i vores forening.

Det koster årligt kr. 200,- at stå på vores åbne venteliste.

 

Henvendelser vedrørende ventelisterne

Ventelisterne administreres af vores administrator i henhold til foreningens vedtægter.

Husk at holde vores administrator orienteret om ændringer af kontaktoplysninger. Bestyrelsen tager som udgangspunkt ikke initiativ til at opsøge nye adresser på returnerede breve eller e-mails.

 

Overvejer du at sælge din andel?

Her er en række gode råd til dig, som overvejer at sælge din andel.

Hvis du vil sælge din andel, skal du starte med at give administrator besked. Administrator vil efter modtagelse af dit brev eller din e-mail sende dig en bekræftelse samt relevante oplysninger i forbindelse med salget.

 

Vurderingsrapport mm.

Når du har besluttet dig for at sælge din andel, skal der udarbejdes en vurderingsrapport af din lejlighed samt en el- og en vvs-synsrapport. Du skal selv sørge for at aftale tid med vurderingsmanden.

Foreningen anvender Focus2 til vurderingsrapport. Til el- samt vvs-synsrapporten kan du benytte den vvs´er og elektriker som du selv ønsker.

 

Salgspris

Den maksimale salgspris udregnes efter bestemmelserne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Det betyder, at du maksimalt kan sælge din andel til:

Værdien af din andel + forbedringer i din lejlighed +/- vedligeholdelse af din lejlighed

Værdien af din andel fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Forbedringer i lejligheden og tillæg/fradrag for vedligeholdelse værdisættes af vurderingsmanden.

 

Udbud til ventelister

I A/B Aurikelgaarden har vi valgt at have ventelister i forbindelse med salg af andelslejligheder. Personer indskrevet på ventelisterne får først tilbud om at købe den andel, der er til salg. Vi har tre ventelister - en intern, en anbefalet og en eksterne venteliste.

Når administrator har modtaget din opsigelse, sender hun salgsoplysningen til bestyrelsen samt udbyder din andel til ventelisterne. Udbuddet foregår ved udsendelse af breve eller e-mails. Hvis der ikke er interesserede købere fra ventelisterne, skal du selv finde en køber.

I forbindelse med udbuddet til ventelisterne skal mulige købere have lov til at se din lejlighed. Fremvisningen skal du selv stå for.

 

Overdragelse af andel

Du har mulighed for at overdrage din andel til en person, som du er beslægtet med i lige op- eller nedstigende linje, søskende eller en person, som du har boet sammen med i mindst to år. Du kan ligeledes overdrage din andel til en anden andelshaver i ejendommen, hvis I bytter lejlighed indbyrdes.

Uanset om du overdrager din andel, om din andel skal udbydes til ventelisterne eller om din andel skal sælges via en mægler, så skal du have udarbejdet vurderingsrapport, el- og vvs-synsrapport.

 

Her på siden kan du finde alle de nyttige informationer du har brug for i forbindelse med din indflytning.

Vi anbefaler, at du sætter dig ned og læser alle informationerne, så svarer de måske på nogle af de spørgsmål, som du sidder inde med.

 

Har du lige købt en andel?

Her er en række gode råd til dig, som lige har købt en andel i vores forening.

 

Forløbet op til dit køb

Når en andelshaver i foreningen har besluttet sig for at sælge sin lejlighed, bliver lejligheden vurderet af foreningens vurderingsmand, som er Fokus2. Vurderingsmandens opgave er at anslå andelens værdi ud over det, der ligger fast som følge af andelskronen, det vil sige værdien af lejlighedens vedligeholdelse, forbedringer mv.

Følgende faktorer er med til at bestemme prisen på andelen:

 • Andelskronen, fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling.
 • Mangler, dvs. manglende vedligeholdelse som fx revner i terazzogulv.
 • Forbedringer, fx nyt køkken.
 • Løsøre, dvs. ikke-fast inventar, som du ikke er forpligtet til at overtage, fx et køleskab.

 

Sælger kan ikke siden vurderingsrapportens udfærdigelse have lavet forbedringer, som forøger andelens værdi.

Hvis eventuelle mangler noteret i rapporten er udbedrede ved overdragelsen, bliver disse omvendt ikke fratrukket i andelsværdien.

 

Inden overdragelsen

Inden overdragelsen skal du have modtaget følgende papirer:

 • Vedtægter og husorden.
 • Seneste generalforsamlingsreferat.
 • Eventuelle referater af ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Seneste godkendte årsregnskab samt gældende budget.
 • Nøgletalsskema for ejendommen.
 • Nøgletalsskema for lejligheden.
 • Vedligeholdelsesplan for ejendommen.
 • Vurderingsrapport fra Fokus2.
 • El- og vvs-synsrapport.

 

Indsigelser

Fra du overtager andelen, har du en indsigelsesperiode på 2 uger, hvor du kan gøre opmærksom på fundne mangler, som ikke er opgjort i vurderingsrapporten. Hvis du konstaterer fejl og mangler, skal du kontakte sælger med henblik på en afklaring, og du bør samtidig også give administrator besked. Du bør anføre, hvilke mangler, du har konstateret, samt det beløb, du mener, du skal have godtgjort.

 

Ved overdragelsen

Husk følgende ting:

 • Indbetal det aftalte beløb (anført i kontrakten) + administrationsgebyr til administrator.
 • Aflæs strøm, gas og varme evt. sammen med sælger, så I undgår efterfølgende uoverensstemmelser.
 • Kontroller, at du har fået alle nøgler til ejendommen og lejligheden .

 

Velkommen til A/B Aurikelgaarden