Alle henvendelser vedrørende ventelisterne skal rettes til vores administrator - Boligadministratorerne, Helle Werliin, e-mail: hw@boadm.dk.

Husk at holde vores administrator orienteret om ændringer af kontaktoplysninger. Hverken administrator eller bestyrelsen tager initiativ til at opsøge nye adresser på returnerede breve eller e-mails.

Ledige andele i A/B Aurikelgaarden tilbydes i prioriteret rækkefølge:

1.    Eksisterende andelshavere (intern venteliste)

2.    Personer indtegnet på den eksterne venteliste (anbefalet venteliste)

3.    Personer indtegnet på den åbne venteliste (ekstern venteliste)

Hvis der ikke er købere blandt eksisterende andelshavere eller på nogen af ventelisterne, må den fraflyttende andelshaver selv finde en køber - eventuelt ved hjælp af en ejendomsmægler.

Intern venteliste

Ledige andele tilbydes i første omgang eksisterende andelshavere, som ønsker at købe en anden andel i ejendommen. Det kan både være med henblik på sammenlægning eller med henblik på at "bytte" den nuværende andel ud med en anden.

Anbefalet venteliste

På den eksterne venteliste kan nuværende andelshavere indstille personer, som ikke allerede er medlemmer af foreningen. Der kan indstilles 3 personer pr. andel.

Hvis du som andelshaver har indstillet en person, som ikke ønsker at være skrevet op længere, kan du bytte ham/hende ud med en anden person. Du skal dog være opmærksom på, at den nye person rykkes bagerst på ventelisten.

Det koster årligt kr. 200,- at stå på vores anbefalet venteliste.

Ekstern venteliste

Her kan alle øvrige personer bliver skrevet op til en andelsbolig i vores forening.

Det koster årligt kr. 200,- at stå på vores åbne eksterne venteliste.

.


.