A/B Aurikelgaarden´s bestyrelse har til opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen og føre generalforsamlingens beslutninger ud i praksis.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, to menige medlemmer samt to suppleanter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter er enten andelshavere i A/B Aurikelgaarden, gift med en andelshaver eller myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges én person fra hver husstand.

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen bestræber sig på, at der udsendes minimum 4 beboerorienteringer årligt.

Herudover vil der naturligvis komme beboerorienteringer ud og opslag på opslagstavlen, når der er et specielt behov herfor.

Bestyrelsens arbejdsgang

Hver uge modtager bestyrelsen en lang række henvendelser fra beboere der ønsker bestyrelsens stillingstagen til forskellige ting.

Langt de fleste af forespørgslerne klares med det samme, men er der tale om mere komplekse ting eller tale om reparationer/vedligeholdelse der overskrider en udsigt for foreningen på kr. 2.500,-, bliver disse ting altid drøftet i bestyrelsen, således at det er en enig bestyrelse der afgiver svaret overfor beboeren.

Alle beboere får svar på deres henvendelse, men da bestyrelsen imidlertid kun afholder bestyrelsesmøde én gang hver måned, kan der godt gå lidt tid før der modtages svar.

Enkelte gange kræver henvendelsen sågar, at bestyrelsen bliver nødt til at indhente tilbud fra diverse håndværkere, før bestyrelsen er i stand til at træffe en ansvarlig beslutning, så bær over med os, hvis der går lidt tid før der modtages svar.

Vi foretrækker at alle henvendelser sker skriftligt, enten via e-mail eller brev. Hermed undgår vi at der er henvendelser der smutter i glemmebogen.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen

Der afholdes som udgangspunkt bestyrelsesmøde hver den anden tirsdag i måneden bortset fra juli og august måned hvor vi holder sommerlukket. Du er altid velkommen til at komme med ønsker og forslag til forskellige tiltag. Det kan fx være til udvalg, arrangementer og lignende.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at sende os en mail på bestyrelse@aurikelgaarden.dk, anvende kontaktformularen på denne hjemmeside eller lægge en seddel i bestyrelsens postkasse som hænger udvendigt mellem opgang 12 og 14.

Husk altid at angive navn, adresse og telefonnummer.

Sager, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, bedes være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet.