Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at der udsendes minimum 4 årlige beboerorienteringer.

Herudover vil der naturligvis komme beboerorienteringer ud og opslag på opslagstavlen, når der opstår et specielt behov.

Det er vigtigt at du læser disse beboerorienteringer, idet disse fortæller om bestyrelsens arbejde og andet aktuelt.