Bestyrelsen har indgået aftale med Datarevision om udarbejdelse af årsrapporten, mens Boligadministratorerne står for den løbende bogføring, betaling af foreningens udgifter samt udarbejdelse af budgettet for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten fremlægges og gennemgås på foreningens ordinære generalforsamling i marts/april måned. Ligeledes fremlægges bestyrelsens forslag til budgettet for det kommende år.