For at sikre at vores lejlighedsdøre, dørtelefoner og postkasser bevares pæne og ensartede, har vi udfærdiget dette informationsskriv.

Navneskilte

Det er gratis at få ændret navneskilte på lejlighedsdøre, postkasser og dørtelefoner. Send os en mail med de nye oplysninger, så klarer vi resten. Påregn 1 uges leveringstid.

Indtil de nye navneskilte er sat op, anbefaler vi, at du sætter malertape over de gamle navne og skriver de nye navne ovenpå. Så går hverken gæster eller postbud forgæves.

Der må ikke sættes navneskilte på ydersiden af postkasser og dørtelefoner.

Smid ikke aviser og reklamer i opgangene

På grund af brandfare er det strengt forbudt at smide reklamer og aviser på gulvet i opgangene. Tag post og reklamer med op eller smid dem i papircontainerne.

Bestyrelsen opfordrer alle, som ønsker færre reklamer, at rekvirere et "Nej Tak"-mærkat på posthuset.

Reklamer - Nej Tak

Hvis du vil slippe for reklamer og gratisaviser, skal du registreres på posthuset eller via ePosthuset. Derefter får du (efter eget ønske) tilsendt et mærkat med betegnelsen "Reklamer - Nej Tak" og/eller et mærkat med betegnelsen "Reklamer og Gratisaviser - Nej Tak".

Mærkatet skal monteres i nederste højre hjørne af postkassen. Postbude/omdelere har kun pligt til at respektere PostDanmarks mærkater, så der er ingen grund til at lave sine egne. Mærkaterne er desuden personlige og kan ikke overtages af en ny andelshaver.

Levering til døren

Gangbesværede kan få posten leveret direkte til døren. Pensionister over 65 år skal møde op med legitimation på posthuset for at blive registreret. Derefter får du tilsendt et mærkat, som skal sættes på postkassen. Bevægelseshæmmede under 65 år skal henvende sig til socialforvaltningen/borgerservice for at søge om dispensation.

Betalte aviser, som leveres med bud, leveres som udgangspunkt i din postkasse. Nogle aviser tilbyder dog fortsat levering til døren, men det skal du selv aftale med avisens abonnementsservice.

Lejlighedsdøre, postkasser og dørtelefoner tilhører foreningen

Lejlighedsdøre, postkasser og dørtelefoner er foreningens ejendom og ikke den enkelte andelshavers. Du må derfor ikke sætte andre end de nævnte mærkater eller navneskilte på lejlighedsdøre, postkasser eller dørtelefoner. Bliver lejlighedsdøren eller postkassen ødelagt, betaler foreningen for en ny - dog ikke hvis du selv har ødelagt den ved misbrug eller hærværk.