Ens egen adfærd i forbindelse med forbrug af varme har stor betydning for hvor stor varmeregningen bliver.

Nedenfor gengives nogle gode råd: 

  • Brug alle radiatorer, men lad være med at lukke højere op end nødvendigt for at give tilstrækkelig varme. 
  • Hold normalt alle vinduer lukkede i fyringssæsonen, også i soveværelset. 
  • Når du lufter ud, hvilket bør gøres minimum 2 – 3 gange i døgnet, åbnes vinduerne i ca. fem minutter, sådan at al fugt og dårlig luft bliver trukket ud. 
  • Der bør aldrig lukkes helt af for varmen i et rum. Alle rum skal være opvarmede, men det betyder selvfølgelig ikke, at der skal være samme temperatur i dem alle. 
  • Ved at sænke rumtemperaturen om natten og evt. i dagtimerne kan der spares betragteligt på varmen. Husk, at når temperaturen igen ønskes hævet, skal termostaten blot sættes på normal stilling. (Ikke på max.) 
  • Tildæk aldrig en radiator, mens den afgiver varme – det nedsætter varmeafgivelsen fra radiatoren og givet en fejlagtig aflæsning på måleren.

Ovennævnte er noget du har mulighed for at påvirke. Vi håber, at denne omtale vil medvirke til en billigere varmeregning.

Se også gode råd til at holde på varmen på bolius.dk: 10 nemme råd til at holde på varmen.

Den anbefalede temperatur er mellem 18 og 21 grader i opholdsrum (under 14 giver fugt).

For god ordens skyld vil vi også lige nævne, at det er den enkelte beboer der selv bærer ansvaret for at varmemålerne samt termostaterne på radiatorerne fungerer efter hensigten.

Vi anbefaler derfor at i løbende holder øje med jeres varmemålere.

Forholder man sig blot passiv ved f.eks. en varmemåler der ikke virker, kan konsekvensen blive en bekostelig affære, idet Brunata da bliver nødt til at skønne lejlighedens forbrug når varmeregnskabet skal laves, hvilket sjældent er en fordel for beboeren.

Tre ting der kan være i vejen med radiatoren

Hvis ikke der kommer varme i radiatoren, når du drejer på termostaten, kan der typisk være tre ting i vejen:

* Ventilnålen kan have sat sig fast

* Pakdåsen kan være for gammel

* Radiatoren skal udluftes.

Sådan får du varme i radiatoren igen

I denne video fra Bolius.dk kan du se, hvordan du ret nemt selv kan ordne de tre ting og få varme i radiatoren og hjemmet igen. bolius.dk: Sådan får du varme i radiatoren igen.

Udluft din radiator – og spar på varmen

Hvis din radiator ikke giver meget varme fra sig, og er begyndt at klukke eller risle, så er det et tydeligt signal om at det er tid til at udlufte radiatoren. Luft i rørene forhindrer vandet i at cirkulere gennem varmerørene og stopper derfor varmeoverførslen fra radiatorerne.

Det er nemt at få luft ud af en radiator. Du skal blot bruge relevant værktøj til at åbne udluftnings-ventilen på radiatoren, et gammelt håndklæde og en skål.

Sådan udlufter du din radiator:

1.     Start med at skrue helt op for termostaten

2.     Åben udluftningsskruen mens du holder en klud hen over. Sæt evt. en skål under radiatoren for at forebygge vand på gulvet. SØRG FOR AT HOLDE KLUDEN TÆT PÅ SÅ DU IKKE FÅR VARMT VAND PÅ DIG! Du vil kunne høre at luften begynder at sive ud. Når der begynder at komme vand ud uden at det sprutter, er radiatoren udluftet.

3.     Stram udluftningsskruen igen.

4.     Gentag proceduren for alle radiatorerne i lejligheden.

Radiatorer er foreningens ejendom

Radiatorerne er foreningens ejendom, og skulle du være interesseret i at nedtage en radiator, skal du kontakte bestyrelsen. Hvis bestyrelsen godkender, forpligter du dig ved salg af din lejlighed, at skulle sætte radiatoren op igen, hvis køber gerne vil have radiatoren genopsat. Dette skal selvfølgelig ligeledes gøres af en autoriseret VVS'er.