Her er en række gode råd til dig, som overvejer at sælge din andel.

Hvis du vil sælge din andel, skal du starte med at give administrator besked. Administrator vil efter modtagelse af dit brev eller din e-mail sende dig en bekræftelse samt relevante oplysninger i forbindelse med salget.

Vurderingsrapport mm.

Når du har besluttet dig for at sælge din andel, skal der udarbejdes en vurderingsrapport af din lejlighed. Forinden du aftaler tid med vurderingsmanden, skal der udarbejdes en el-synsrapport og en vvs-synsrapport. 

Foreningen anvender Focus2 til vurderingsrapporten. Til el- samt vvs-synsrapporten kan du benytte den vvs´er og elektriker som du selv ønsker.

Salgspris

Den maksimale salgspris udregnes efter bestemmelserne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Det betyder, at du maksimalt kan sælge din andel til:

- Værdien af din andel + forbedringer i din lejlighed +/- vedligeholdelse af din lejlighed.

Værdien af din andel fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Forbedringer i lejligheden og tillæg/fradrag for vedligeholdelse værdisættes af vurderingsmanden.

Udbud til ventelister

I A/B Aurikelgaarden har vi valgt at have ventelister i forbindelse med salg af andelslejligheder.

Personer indskrevet på ventelisterne får først tilbud om at købe den andel, der er til salg. Vi har tre ventelister - en intern, en anbefalet og en eksterne venteliste.

Når alle salgsoplysninger foreligger udbyder administrator din andel til ventelisterne. Udbuddet foregår ved udsendelse af breve eller e-mails. Hvis der ikke er interesserede købere fra ventelisterne, skal du selv finde en køber.

I forbindelse med udbuddet til ventelisterne skal mulige købere have lov til at se din lejlighed. Fremvisningen skal du selv stå for.

Overdragelse af andel

Du har mulighed for at overdrage din andel til en person, som du er beslægtet med i lige opad- eller nedadstigende linje, søskende eller en person, som du har boet sammen med i mindst to år. Du kan ligeledes overdrage din andel til en anden andelshaver i ejendommen, hvis I bytter lejlighed indbyrdes.

Uanset om du overdrager din andel, om din andel skal udbydes til ventelisterne eller om din andel skal sælges via en mægler, så skal du have udarbejdet vurderingsrapport samt el- og vvs-synsrapport.