Om A/B Aurikelgaarden

A/B Aurikelgaarden blev stiftet i 1999. Foreningen består af 57 andelslejligheder.

Herudover står foreningen for udlejning af 2 butikslejemål, 3 kælderlejemål, 3 depotrum, 2 garager og 1 carport.

 

Ejendommen

Ejendommen blev bygget i 1934 og består af 2 bygninger på hver 5 etager samt en mellembygning på 1 etage. Der er kælder under alle bygninger, hvor der er indrettet pulterrum til beboerne, kontor for bestyrelsen, værksted, fyrrum samt fælles vaskeri.

Ifølge BBR-meddelelsen indeholder ejendommen i alt 4.068 m² boligareal og 535 m² erhvervsareal.

Ejendommens matr. nr. er 30 c og 30 cs, Frederiksberg

Ejendommen var i perioden frem til stiftelsen af foreningen ejet af flere forskellige ejere, herunder bl.a. Tryg, Privatbanken/Unibank og PFA.

 

Området

Ejendommen er beliggende i Frederiksberg Kommune lige på grænsen til Valby.

Søndermarken er vores genbo, med skønne stier, græsarealer og naturlejepladser. Ligeledes ligger både Frederiksberg Have samt Zoologisk Have en kort gåtur herfra.

Buslinje 4A går lige udenfor døren og der er gåafstand til mange andre buslinjer og S-toget ved Valby Station. Med buslinje 4A er der kun 3 stop til Fasanvej Metrostation, der i løbet af 7 - 8 minutter kører dig ind til Nørreport Station og Kongens Nytorv.

Ud over Lidl og REMA1000, der ligger blot 100 meter fra ejendommen, er der utallige indkøbsmuligheder i Spinderriet samt alle Valby Langgades specialbutikker, hyggelige caféer og restauranter.

 

Lejlighederne

Lejlighederne i vores ejendom er meget forskellige. Vi har lejligheder på 41 – 99 m², indeholdende 1 – 4 værelser. Stort set alle lejligheder har adgang til altan med udsigt til enten Søndermarken, ejendommens grønne gårdmiljø eller villahaverne ned mod Nordens Plads.

Langt hovedparten af lejlighederne har fået foretaget særmoderniseringer og er således udstyret med moderne køkkener og badeværelser.

 

Øvrige oplysninger

Ejendommen byder på et skønt grønt gårdmiljø med blomster, buske og træer. Der er legepladsområde for børn og gode muligheder for at sidde i fred og ro og hygge sig i én af de 3 små grønne oaser hvor der er borde og bænke.

Foruden førnævnte fælles vaskeri, der er udstyret med 2 store vaskemaskiner, tørretumbler, centrifuge og strygerulle, har alle beboere adgang til cykelrum, barnevognsrum, stort skraldeskur med fokus på affaldssortering samt storskraldsrum.

Der er mulighed for at leje en garage, men lang ventetid må påregnes.

Der er indlagt fibernet fra Fibia i hele foreningen samt kabling fra YouSee.

Til hver lejlighed hører et kælderrum.

Efter den 1. april 2015 er det ikke længere gratis at parkere på Frederiksberg, men man kan søge Frederiksberg kommune om en beboerlicens.

Ejendommen har i efteråret 2014 fået udskiftet samtlige udvendige døre og vinduer samt fået renoveret facaden mod Søndre Fasanvej. Herudover har vi klimasikret ejendommen ved at få installeret højvandsluk i kloaksystemet.

En sund og solid økonomi sikrer løbende vedligeholdelse af ejendommen, ligesom der er udarbejdet en 10-års vedligeholdelsesplan for den fremtidige drift. Vedligeholdelsesplanen opdateres løbende.

Siden foreningens stiftelse, har vi været forskånet for store stigninger i boligafgiften, hvilket beror på foreningens langsigtede planlægning.

Vedtæger og husorden

Foreningens vedtægter er de bestemmelser/det regelsæt, som foreningens medlemmer skal følge.

Vedtægterne regulerer bl.a., hvornår der skal afholdes generalforsamling, krav til regnskab og budget, krav til ejendomsadministration, hvem der har stemmeret, og hvordan stemmeandelene opgøres. Ligeledes er der fastsat regler for, hvilke rettigheder og forpligtelser andelshaverne har, og hvilke rettigheder og forpligtelser foreningen har.

Foreningen har også vedtaget en husorden, som udstikker generelle leveregler for foreningens medlemmer. Udgangspunktet er, at beboere tager hensyn til hinanden og passer godt på ejendommen.

Der skal være plads til alle! Tag derfor hensyn til dine naboer (larm ikke efter kl. 22 på hverdag og kl. 24 i weekenderne) og sæt en seddel op hvis du skal holde fest. Hold trapper fri for skrammel - det er flugtveje i tilfælde af brand! Og hold levende lys og rygning inde i lejlighederne, ikke på trapperne! Læs iøvrigt punktet "Vort fælles ansvar" under "Nyttige informationer".

 

 Ændringer og/eller tilføjelser til vedtægter eller husorden

Hvis du som beboer mener, at foreningens vedtægter eller husorden bør indeholde yderligere bestemmelser, præciseringer eller lignende, skal du stille forslag om ændring af husordenen på den ordinære generalforsamling i marts/april måned. Husk, at forslaget skal være skriftligt og indsendt med de frister, der er angivet i foreningens vedtægter.

Årsrapport og budget

Bestyrelsen har indgået aftale med Datarevision om udarbejdelse af årsrapporten, mens Boligadministratorerne står for den løbende bogføring, betaling af foreningens udgifter samt udarbejdelse af budgettet for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten fremlægges og gennemgås på foreningens ordinære generalforsamling i marts/april måned. Ligeledes fremlægges bestyrelsens forslag til budgettet for det kommende år. 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle andelshavere har ret til at deltage og afgive stemme i forbindelse med beslutninger, som generalforsamlingen skal træffe, idet én andel har én stemme. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter behov. 

Generalforsamlingen vælger foreningens formand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, godkender årsregnskabet, vedtager foreningens budget og fastsætter boligafgift samt andelskronen for det kommende år. Som regel afgøres beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Nogle beslutninger - fx vedtægtsændringer - kræver dog kvalificeret flertal. 

Alle andelshavere har, via beboerindgangen på hjemmesiden, adgang til referater af de senest afholdte generalforsamlinger, årsregnskaber og budgetter, vedtægter, husorden og mange andre nyttige informationer. Andre skal henvende sig til bestyrelsen for at få adgang til disse oplysninger.

Bestyrelsen

A/B Aurikelgaarden´s bestyrelse har til opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen og føre generalforsamlingens beslutninger ud i praksis. 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, to menige medlemmer samt to suppleanter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter er enten andelshavere i A/B Aurikelgaarden, gift med en andelshaver eller myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges én person fra hver husstand.

 

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen bestræber sig på, at der udsendes minimum 4 beboerorienteringer årligt.

Herudover vil der naturligvis komme beboerorienteringer ud og opslag på opslagstavlen, når der er et specielt behov herfor.

 

Bestyrelsens arbejdsgang

Hver uge modtager bestyrelsen en lang række henvendelser fra beboere der ønsker bestyrelsens stillingstagen til forskellige ting.

Langt de fleste af forespørgslerne klares med det samme, men er der tale om mere komplekse ting eller tale om reparationer/vedligeholdelse der overskrider en udsigt for foreningen på kr. 2.500,-, bliver disse ting altid drøftet i bestyrelsen, således at det er en enig bestyrelse der afgiver svaret overfor beboeren.

Alle beboere får svar på deres henvendelse, men da bestyrelsen imidlertid kun afholder bestyrelsesmøde én gang hver måned, kan der godt gå lidt tid før der modtages svar.

Enkelte gange kræver henvendelsen sågar, at bestyrelsen bliver nødt til at indhente tilbud fra diverse håndværkere, før bestyrelsen er i stand til at træffe en ansvarlig beslutning, så bær over med os, hvis der går lidt tid før der modtages svar.

Vi foretrækker at alle henvendelser sker skriftligt, enten via e-mail eller brev. Hermed undgår vi at der er henvendelser der smutter i glemmebogen.

 

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen

Der afholdes som udgangspunkt bestyrelsesmøde hver den anden tirsdag i måneden bortset fra juni, juli og august måned hvor vi holder sommerlukket. Du er altid velkommen til at komme med ønsker og forslag til forskellige tiltag. Det kan fx være til udvalg, arrangementer og lignende.

Du kan kontakte bestyrelsen ved at sende os en mail på bestyrelse@aurikelgaarden.dk, anvende kontaktformularen på denne hjemmeside eller lægge en seddel i bestyrelsens postkasse som hænger udvendigt mellem opgang 12 og 14. Husk altid at angive navn, adresse og telefonnummer. 

Sager, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, bedes være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødet.

 

Administration

Bestyrelsen har indgået aftale med Boligadministratorerne og Datarevision om at hjælpe til med at varetage den daglige, økonomiske og juridiske forvaltning af ejendommen.

 

Foreningens administrator er:

Boligadministratorerne

Nyropsgade 13, 1. sal

1602 København V

Helle Werliin

 

Foreningens revisor er:

Datarevision

Pile Allé 29

2000 Frederiksberg