Foreningens vedtægter er de bestemmelser/det regelsæt, som foreningens medlemmer skal følge.

Vedtægterne regulerer bl.a., hvornår der skal afholdes generalforsamling, krav til regnskab og budget, krav til ejendomsadministration, hvem der har stemmeret, og hvordan stemmeandelene opgøres. Ligeledes er der fastsat regler for, hvilke rettigheder og forpligtelser andelshaverne har, og hvilke rettigheder og forpligtelser foreningen har.

Foreningen har også vedtaget en husorden, som udstikker generelle leveregler for foreningens medlemmer. Udgangspunktet er, at beboere tager hensyn til hinanden og passer godt på ejendommen.

Der skal være plads til alle! Tag derfor hensyn til dine naboer (larm ikke efter kl. 22 på hverdag og kl. 24 i weekenderne) og sæt en seddel op hvis du skal holde fest. Hold trapper fri for skrammel - det er flugtveje i tilfælde af brand! Og hold levende lys og rygning inde i lejlighederne, ikke på trapperne! Læs iøvrigt punktet "Vort fælles ansvar".

Ændringer og/eller tilføjelser til vedtægter eller husorden Hvis du som beboer mener, at foreningens vedtægter eller husorden bør indeholde yderligere bestemmelser, præciseringer eller lignende, skal du stille forslag om ændring af husordenen på den ordinære generalforsamling i marts/april måned. Husk, at forslaget skal være skriftligt og indsendt med de frister, der er angivet i foreningens vedtægter.