Den løbende vedligeholdelse af vinduer og altandøre er den enkelte beboers eget ansvar.

Vi vil her lige ridse nogle meget vigtige ting op som er værd at tænke over, idet manglende vedligeholdelse eller direkte misligholdelse af vinduer og altandøre ikke er noget foreningen er forpligtet til at udbedre og betale for, men derimod den enkelte beboer selv.

  • Alle vinduer og altandøre skal smøres efter behov, og det skal som minimum ske 1 gang årligt. Det er meget vigtigt, at det smøremiddel der benyttes er syrefrit. 
  • Hvis altandøren går en smule træg eller hænger lidt, kan denne let justeres ved at spænde skruen på det midterste hængsel på altandørens udvendige side med en unbraconøgle. Stram ikke for meget, men forsøg dig frem lidt ad gangen, indtil du får det ønskede resultat.
  • Hvis den lille ”arm” der sidder midt på altandøren støder imod når du lukker altandøren, kan du også let justere denne med at spænde skruen en lille smule med en unbraconøgle.
  • Hvis du synes at altandøren blæser lidt for let i, kan denne justeres ved at spænde den skrue som sidder på beslaget øverst på døren med en unbraconøgle. Stram ikke for meget, men forsøg dig frem lidt ad gang, indtil du får det ønskede resultat. De altandøre som har fået fjernet stoppemekanismen (primært altandørene i opgange 4 og 6) kan ikke benytte sig af dette lille trick.
  • Når du lufter ud, så undlad at ”låse” vinduet i børnesikringsbeslaget. Gør man det ødelægger det meget hurtigt beslaget og i værste fald ødelægger det bundstykket i vinduet. Brug i stedet for den ”lås” der er beregnet hertil, ved at trække vinduet en lille smule længere i før det ”låses”. (Man mærker meget let forskellen, idet vinduet kan rykke lidt frem og tilbage, hvis vinduet er ”låst” i børnesikringen).
  • Når du lufter ud, så undlad at åbne vinduet så meget at det står ulåst. Beslagene kan ikke holde til at vinduet f.eks. står vandret eller næsten vandret, så hvis man gør det, ødelægger det vinduet meget hurtigt. Hvis du gerne vil have mulighed for at lukke vinduet højere op, så kan man med fordel købe og monteret et såkaldt PN Sikringsbeslag. Et PN Sikringsbeslag kan købes i stort set alle byggemarkeder og hos enkelte isenkræmmere. Skru beslaget fast på indvendig side og vær meget påpasselig med ikke at komme for tæt på kanten med skruen, således at træet risikere at flække. Et lille tip – undlad at købe beslaget i hvidt. Det bliver meget hurtigt grimt at se på.
  • Har du et vindue i dit badeværelse, og bader du i nærheden af vinduet, så sæt et badeforhæng op foran vinduet, således at vinduets træramme ikke bliver våd hver gang du går i bad. Når træ bliver vådt gentagne gange og ikke rigtig når at tørre op, går træet i forrådnelse, hvilket resulterer i et ødelagt vindue.
  • Undlad at åbne opgangsvinduerne mere end at de stadig er låst i den ”lås” der er beregnet hertil. (Se under pkt. 5)

Under beboerindgangen her på siden, har vi oploaded en komplet vedligeholdelsesvejledning fra Velfac. Her kan I f.eks. læse alt om hvilke dele I skal smøre og mange andre nyttige ting.