Emfang i din lejlighed

Emfang (også kaldet emhætter) må ikke tilsluttes aftrækskanalerne. Derfor skal man enten have monteret et kulfilter i emhætten eller etablere udsugning gennem muren. Sidstnævnte skal forestås af en håndværker og der skal indhentes tilladelse hertil fra bestyrelsen forinden dette sker.

Madlavning med vinduet på klem

Ved brug af emfang i forbindelse med madlavning er det under alle omstændigheder en rigtig god idé at lade et vindue i køkkenet stå en smule på klem, da der altid vil spredes fugt i køkkenet i denne forbindelse.

Aftrækskanaler må ikke aflukkes

Aftrækskanalerne må under ingen omstændigheder aflukkes, da disse medvirker til den almindelige udskiftning af luften i lejlighederne. Tillukning kan medføre fugtproblemer.

Luft dagligt ud i din lejlighed og undgå fugt

Sørg for at lufte ud dagligt for at undgå fugtproblemer og for at have et godt indeklima. Særligt når du lige har været i bad.

Læs mere om udluftning og naturlig ventilation på Bolius.dk: Udluftning og naturlig ventilation