Du kan selv hjælpe til med brandsikring af vores ejendom ved bl.a. altid at holde opgangene og kældergangene ryddet, så du hurtigt kan komme ud og ikke frister pyromaner - fjern aviser og affald.

Men du kan også selv gøre noget i din lejlighed ved bl.a. at tjekke dine el-installationer og sørge for at dine døre til for- og bagtrappe er helt tætte med "dørlister", så en brand ikke nemt kommer ind i din lejlighed fra opgangen.
 
Røgalarmer

Du kan sikre din bolig med røgalarmer med friske batterier, og hav evt. et brandtæppe og/eller en pulverslukker stående på et let tilgængeligt sted i din lejlighed.
 
Forebyg brand

Sådan forebygger du brand:

* Forlad aldrig rum med levende lys tændt

* Åbne ildsteder må aldrig være uden opsyn

* Opbevar tændstikker og lightere utilgængeligt for børn

* Ryg aldrig i sengen

* Når el-artikler ikke benyttes, så sluk for dem på kontakten

* Forlad aldrig et tændt strygejern

* Sluk for kaffemaskiner, brødristere og elkedler. Benyt evt. timer

* Gå aldrig fra en gryde med olie eller fedt under opvarmning

* Sørg altid for at dine el-installationer er lovlige

Læs mere om brandforebyggelse m.v. på: www.branden.dk